Codycross bulmaca oyununun 7. grup 5. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Yarı Balık Yarı İnsan Olan Mitolojik Yaratık sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Yarı Balık Yarı İnsan Olan Mitolojik Yaratık: DENİZ KIZI