Codycross bulmaca oyununun 11. grup 1. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Yabani ve Doğal Ortamda Yetişen Keklik  sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Yabani ve Doğal Ortamda Yetişen Keklik: ZAHTER