Codycross bulmaca oyununun 6. grup 3. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Volkswagen’in Kaplumbağaya Benzeyen Modeli sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Volkswagen’in Kaplumbağaya Benzeyen Modeli: BEETLE