Codycross bulmaca oyununun 8. grup 2. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Volkanoloji Biliminin İncelediği Coğrafi Yer Şekli sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! Volkanoloji Biliminin İncelediği Coğrafi Yer Şekli: YANARDAĞ