Codycross bulmaca oyununun 15. grup 4. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Uzun Saplı, Sivri Demir Uçlu Silah sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Uzun Saplı, Sivri Demir Uçlu Silah: MIZRAK