Codycross bulmaca oyununun 4. grup 4. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Uzun Çubuğun Bir Türlü Gelmediği Video Oyunu sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Uzun Çubuğun Bir Türlü Gelmediği Video Oyunu: TETRİS