Codycross bulmaca oyununun 7. grup 4. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Tuz Gölü’nün Bulunduğu Coğrafi Bölge sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Tuz Gölü’nün Bulunduğu Coğrafi Bölge: İÇ ANADOLU