Codycross bulmaca oyununun 8. grup 2. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Tüfeğin Namlusuna Takılan Bıçak, Süngü sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Tüfeğin Namlusuna Takılan Bıçak, Süngü: KASATURA