Codycross bulmaca oyununun 6. grup 5. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Toprağın Eğimli Yerlerden Aşağı Doğru Kayması sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Toprağın Eğimli Yerlerden Aşağı Doğru Kayması : HEYELAN