Codycross bulmaca oyununun 6. grup 4. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Gelişmiş Etoburların Bağırsaklarında Yaşayan Tenya sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Gelişmiş Etoburların Bağırsaklarında Yaşayan Tenya: EKİNOKOK