Codycross bulmaca oyununun 8. grup 2. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Simgesi Eu Olan Kimyasal Bir Element sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! Simgesi Eu Olan Kimyasal Bir Element: EVROPİYUM