Codycross bulmaca oyununun 5. grup 1. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Şiir Dizelerinin İlk Harflerinin Anlam Oluşturması sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Şiir Dizelerinin İlk Harflerinin Anlam Oluşturması: AKROSTİŞ