Codycross bulmaca oyununun 5. grup 3. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Sarı Çizmeli, Kim Olduğu Belli Olmayan Kişi sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Sarı Çizmeli, Kim Olduğu Belli Olmayan Kişi : MEHMET AĞA