Codycross bulmaca oyununun 8. grup 1. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Ruhlarla Konuşabildiğine İnanılan Kimse sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Ruhlarla Konuşabildiğine İnanılan Kimse : MEDYUM