Codycross bulmaca oyununun 7. grup 5. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan  Renkli ve Süslü Şeyler İçin Kullanılan Bir İkileme sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Renkli ve Süslü Şeyler İçin Kullanılan Bir İkileme: ALLI PULLU