Codycross bulmaca oyununun 5. grup 4. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Rauf, KKTC’ nin İlk Cumhurbaşkanı sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Rauf, KKTC’ nin İlk Cumhurbaşkanı : DENKTAŞ