Codycross bulmaca oyununun 29. grup 5. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Otuzbeşbucuk Olarak Bilinen İzmir İlçesi sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Otuzbeşbucuk Olarak Bilinen İzmir İlçesi: KARŞIYAKA