Codycross bulmaca oyununun 8. grup 3. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan  Önce Baş Girecek Şekilde Suya Atlama sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Önce Baş Girecek Şekilde Suya Atlama: BALIKLAMA