Codycross bulmaca oyununun 7. grup 3. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Olmak, Bir Şeyin Yapılmasına Engel Olmak sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Olmak, Bir Şeyin Yapılmasına Engel Olmak: AYAKBAĞI