Codycross bulmaca oyununun 6. grup 1. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Nasa’nın Ay’a İnsan Gönderme Projesi sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Nasa’nın Ay’a İnsan Gönderme Projesi: APOLLO