Codycross bulmaca oyununun 11. grup 4. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Letonya’nın Kıyısının Bulunduğu Deniz  sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Letonya’nın Kıyısının Bulunduğu Deniz: BALTIK