Codycross bulmaca oyununun 5. grup 1. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Leblebisi ile Ünlü Kütahya İlçesi sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Leblebisi ile Ünlü Kütahya İlçesi : TAVŞANLI