Codycross bulmaca oyununun 29. grup 1. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Lamaların Atası Olan Yabani Hayvan Türü sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Lamaların Atası Olan Yabani Hayvan Türü: GUANAKO