Codycross bulmaca oyununun 7. grup 4. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Kurşun, Kömür vb. ile Yapılan Resim sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Kurşun, Kömür vb. ile Yapılan Resim: KARA KALEM