Codycross bulmaca oyununun 11. grup 3. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Kırklareli’de Kurulu Olan Doğalgaz Termik Santrali sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Kırklareli’de Kurulu Olan Doğalgaz Termik Santrali: HAMİTABAT