Codycross bulmaca oyununun 8. grup 5. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Kiracı ile Ev Sahibi Arasında Düzenlenir sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Kiracı ile Ev Sahibi Arasında Düzenlenir: KONTRAT