Codycross bulmaca oyununun 5. grup 3. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Kibar, Nazik ve Görgü Sahibi Erkek sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Kibar, Nazik ve Görgü Sahibi Erkek : CENTİLMEN