Codycross bulmaca oyununun 29. grup 1. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Kesilmiş Sütten Yapılan Yağsız Peynir sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Kesilmiş Sütten Yapılan Yağsız Peynir: EKŞİMİK