Codycross bulmaca oyununun 6. grup 2. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Kanguru ve Koalanın Dahil Olduğu Memeli Alt Grubu sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Kanguru ve Koalanın Dahil Olduğu Memeli Alt Grubu: KESELİKER