Codycross bulmaca oyununun 7. grup 2. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Kalmak, Konuyu veya Anlatılan Şeyi Anlayamamak sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Kalmak, Konuyu veya Anlatılan Şeyi Anlayamamak : FRANSIZ