Codycross bulmaca oyununun 7. grup 3. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Kalbin Alttaki İki Odacığına Verilen Ad sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Kalbin Alttaki İki Odacığına Verilen Ad : KARINCIK