Codycross bulmaca oyununun 8. grup 1. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Kadın Çorabında Devrim Yaratan İcat sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Kadın Çorabında Devrim Yaratab İcat: SANDIK