Codycross bulmaca oyununun 4. grup 2. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan İstanbullu Gelin’in Baş Kadın Karakteri sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları İstanbullu Gelin’in Baş Kadın Karakteri : SÜREYYA