Codycross bulmaca oyununun 8. grup 3. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan İETT Kısaltmasındaki İlk T’nin Açılımı sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları İETT Kısaltmasındaki İlk T’nin Açılımı: TRAMVAY