Codycross bulmaca oyununun 12. grup 3. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Helikopter Böceği de Denen Renkli Canlı sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Helikopter Böceği de Denen Renkli Canlı :  YUSUFÇUK