Codycross bulmaca oyununun 6. grup 5. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Helikopterin Kuyruğunda Dengeyi Sağlayan Mekanizma sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Helikopterin Kuyruğunda Dengeyi Sağlayan Mekanizma: PERVANE