Codycross bulmaca oyununun 18. grup 1. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Halatların Vagonu Yukarı Çektiği Raylı Sistem sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Halatların Vagonu Yukarı Çektiği Raylı Sistem: FÜNİKÜLER