Codycross bulmaca oyununun 12. grup 1. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Hakim, Savcı ve Avukatların Çalıştıkları Salon sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Hakim, Savcı ve Avukatların Çalıştıkları Salon: MAHKEME