Codycross bulmaca oyununun 4. grup 5. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Çok Yakın ve Güvenilen Arkadaş  sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Çok Yakın ve Güvenilen Arkadaş : CANCİĞER