Codycross bulmaca oyununun 15. grup 2. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Gülen Gözler’de Münir Özkul’un Canlandırdığı Kişi sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Gülen Gözler’de Münir Özkul’un Canlandırdığı Kişi: YAŞAR USTA