Codycross bulmaca oyununun 16. grup 1. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Güleç, Sıcakkanlı  sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Güleç, Sıcakkanlı: CANAYAKIN