Codycross bulmaca oyununun 7. grup 4. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Gövdesi Üçgen, Rusya’ya Özgü Üç Telli Çalgı sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Gövdesi Üçgen, Rusya’ya Özgü Üç Telli Çalgı : BALALAYKA