Codycross bulmaca oyununun 7. grup 4. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan GORA’ Da Dört Karaktere Hayat Veren Tek Oyuncu sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları GORA’ Da Dört Karaktere Hayat Veren Tek Oyuncu: CEM YILMAZ