Codycross bulmaca oyununun 4. grup 4. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Futbolda Savunma Anlamında Kullanılan Kelime sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Futbolda Savunma Anlamında Kullanılan Kelime : DEFANS