Codycross bulmaca oyununun 23. grup 1. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Futbolcu Manga Kahramanı sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Futbolcu Manga Kahramanı: TSUBASA