Codycross bulmaca oyununun 7. grup 3. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Fransız Kökenli, Genç Kadınlara Hitap Sözü sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Fransız Kökenli, Genç Kadınlara Hitap Sözü: MATMAZEL