Codycross bulmaca oyununun 7. grup 5. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan  Fokgiller Ailesinden, İri Yapılı Bir Memeli sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Fokgiller Ailesinden, İri Yapılı Bir Memeli: DENİZ FİLİ