Codycross bulmaca oyununun 6. grup 4. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Fizik Kurallarının Dışında Kalan sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Fizik Kurallarının Dışında Kalan: DOĞAÜSTÜ