Codycross bulmaca oyununun 7. grup 4. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Düşünüyorum, O Halde Varım Diyen Filozof sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Düşünüyorum, O Halde Varım Diyen Filozof : DESCARTES