Codycross bulmaca oyununun 4. grup 5. bulmaca sorusunda karşımıza çıkan Uzaydaki Nesneleri Görüntülemeye Yarayan Dürbün  sorusunun cevabı nedir ? Aşağıda cevabı görebilirsiniz ! CodyCross Cevapları Uzaydaki Nesneleri Görüntülemeye Yarayan Dürbün : TELESKOP